Din partner i utvecklingsprojektet

Internationell kompetens AB har arbetat med projekt och projektutveckling sedan 1995. Vi är partner i individers
och organisationers kunskapsutveckling. Vi arbetar med alla faser i små och stora utvecklingsprojekt:

  • Idéarbete
  • Planering
  • Uppstart
  • Genomförande
  • Utvärdering och kunskapsutveckling
  • Kunskapsspridning

Internationell kompetens?

Internationell kompetens arbetar över nationsgränser med den internationella kompetens som finns inom Sverige och i Europa.
Runt om i regionernas Europa pågår arbete som syftar till att finna nya hållbara modeller för kvinnor och män i framtidens samhälle.
I det arbetet är vi en naturlig partner.