Ett kunskapsföretag

Projektbyrån, tidigare Internationell kompetens, är ett kunskapsföretag, expert på project management.

Vi driver egna projekt och stöttar andras i deras utveckling, projektadministration, budget och ekonomi, dokumentation,
utvärdering och kunskapsspridning. Projektbyrån har lång och bred erfarenhet från nationella och transnationella 
utvecklingsprogram och projekt.

Expert på utvecklingsprojekt

Projektbyrån arbetar med project management.
Det innebär att driva egna projekt eller att svara för definierade uppdrag i andras, ofta i samarbete med
högskola/universitet inom den s k tredje uppgiften, samverkan mellan högskola och det omgivande samhället.
Kompetensområden:

  • Projektutveckling
  • Småföretagsutveckling
  • Utvärdering
  • Genus, jämställdhet och mångfald

 

Mia Swärdh´s CV

Nätverk

Projektbyrån arbetar med professionella nätverk och experter. Projektbyrån bygger nätverk, samverkar och samarbetar
med aktörer som passar för uppdragen.