Nätverk och samarbete

Vi är ett nätverkande företag, som samarbetar med myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer
i Sverige och Europa. Med våra kontakter kan vi hjälpa dig att utveckla ditt internationella arbete, ditt företag eller din organisation.

Jobb och samarbetsprojekt idag

Just nu är Internationell kompetens engagerad i projekt och uppdrag:

  • Jämställdhet och tillväxt, Region Skåne - processledning
  • Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin - administrativt stöd
  • Omvänt mentorskap, Kristianstads kommun - processledning av dialogmöten
  • SPeL

Tidigare uppdrag

Här finns en sammanställning över jobb (innehåll, omfattning, uppdragsgivare) från 2009 och framåt.