Böcker. Skrifter. Papers. Rapporter.

Vi producerar mycket text. Här har vi lagt ut en del.
Klicka på rubriken för en kort presentation av materialet. Sen kan du ladda hem hela texten om du vill.
Hittar du inte det du söker, kontakta oss. Glöm inte att ange källan! Du får gärna hämta hem och läsa vårt material.
Vi förutsätter förstås att du anger källan om du använder det.

 Småföretag gör bättre affärer

Hur kan vanliga småföretag dra nytta av kunskaper vid högskolor och universitet?
Om nätverkslärande och demokratisk pedagogik, om tyst kunskap och om hur ny praktisk kunskap skapas.

Krafttag. Små företag samlar tankarna och gör bättre affärer.

Kicki Stridh/Mia Swärdh

Bilda förlag

Provläs »

Beställ »

 

Böcker

 • Reflective management. 2009
 • Krafttag. Små företag samlar tankarna och gör bättre affärer. Bilda förlag 2006
 • Preface - om att stödja kvinnliga studenter att starta företag. 2005
 • På tillväxt. Kvinnors idéer om innovation. Nutek 2001

Om företagande, särskilt om småföretag och kvinnors företagande

 • Kraftnätverk för strategisk affärsutveckling. Kvinnliga ledare i mansdominerade branscher formar själva sin utbildning (paper)
 • Kvinnors berättelser om ledarskap. Företagsutveckling genom narrativer (paper)
 • Manliga normer - kvinnliga former. Att utveckla regionala nätverk för kvinnors företagande (bok)
 • Manliga normer - kvinnliga former. Att utveckla kvinnors företagande - nätverk för tillväxt i en lärande region (paper)
 • Organising Interactive Dialogues Between SMEs and University (paper)
 • Drivkrafter i småföretag (rapport)

Om kvinnor och innovation

 • Regionala utvecklingsprogram för att främja kvinnors innovationer (rapport)
 • Bryt idéernas monokultur (rapport)
 • Innovative Women in Sweden (presentationsmaterial)

Om projekt och projektarbete

 • Job Creation through European Projects (paper)
 • Emancipation and Workability (paper)
 • Projektansökningar. En handbok för framgångsrika projektansökningar (skrift)

Om utvärdering

 • Våra utvärderingsuppdrag 2000 - 2007 (lista)
 • Om metoden Berätta och Utveckla (paper: Tyst kunskap i EU-projekt)
 • Vägen kommer när vi vandrar. Utvärderingsmetoder (bok)
 • A Story of Improvement. Methods and Tools for Qualitative Evaluation of European Projects (rapport)
 • Improvement of Individuals, Projects & Programmes. Some Evaluation Tools (paper)
 • Utvärderingspraxis i EUs socialfonder (paper)

Utvärderingsrapporter

 • BETSY - Benchmarking as a Tool for Realising Equal Pay
 • Dialogue fem. Women's Participation in the European Dialogue on Employment Strategies
 • Projektet VILJA. Kvinnlig företagsamhet bland etniska minoriteter
 • Jämställdhet skapar tillväxt. NRC-seminarier 2004
 • Mångfald i företagsamhet (Equal)
 • Towns Together/Städer i samverkan (Equal)
 • PilotRC
 • SMIL
 • RRC Värmland