Samarbetspartners

Nätverk

Projektbyrån, tidigare Internationell kompetens, är ett nätverkande företag som samarbetar med myndigheter, företag,
organisationer och enskilda personer i Sverige och Europa.

Vi ingår i och arbetar med professionella nätverk och experter.

Med våra kontakter kan vi hjälpa dig att utveckla ditt internationella arbete, ditt företag eller din organisation.
Internationell kompetens bygger samarbete och samverkar med aktörer som passar för uppdraget.

Här är vi medlemmar:

  • SIRA - Swedish Interactive Research Association
  • Svenska utvärderingsföreningen
  • WiTEC
  • IKF, Internationella kvinnoföreningen i Malmö

Samarbetspartners:

  • Brohuset Fou
  • Kronogården
  • Distance AB
  • Quicksearch AB